Bas Princen
architect Office Kersten Geers David Van Severen
project nieuwbouw van een vakantiehuis, Spanje
status voltooid
periode 2015 - 2017
oppervlakte 573 m2
opdrachtgever Architecture de Collection

Tien internationaal geapprecieerde architecten krijgen carte blanche voor het ontwerp van een vakantiehuis in onaangeroerd landschap ten zuiden van Barcelona. OFFICE KERSTEN GEERS DAVID VAN SEVEREN bouwt de kwintessens.
Het huis is niet meer dan een bijna zwevende, betonnen ring, waaronder tussen de buitenomtrek en de snijlijnen met een vierkant, 4 binnenruimtes afgebakend worden. Door het dak volledig te laten rusten op de 4 stalen kaders van het schrijnwerk, valt de structuur als het ware volledig weg. Om de torsie op te vangen waaraan de ring door de excentrische inplanting van de steunlijnen sterk onderhevig is, is op het dak een betonnen kokervormige balk uitgevoerd. Daarin worden tegelijkertijd ook alle nodige technieken ondergebracht. UTIL zorgt voor de conceptstudie en dimensionering van het dak en de steunelementen.


SPATIE webdesign, Antwerpen