foto Bas Princen
architect Office Kersten Geers David Van Severen
project bouwen van een huis onder een huis, Ukkel
status voltooid
periode 2010 - 2011
oppervlakte 304 m2
budget 500.000 €
opdrachtgever particulier

Gezien de oorspronkelijk woning te klein was naar wens van de bouwheer zou er een uitbreiding gemaakt worden. De woning die in de helling geschoven zat werd voorzien van een extra verdiep onder de bestaande woning. Hiertoe werd een constructie bedacht van geprefabriceerde kolommen en balken die de bestaande constructie zouden gaan dragen. Onder dit nieuwe verdiep werd bovendien nog een extra kelder geconcipieerd. Dit zorgde voor een complexe onderstorting van de bestaande achtergevel door middel van beschoeide putten. Ook de tuin werd mee verlaagd: hiertoe werden er langs weerszijden van het perceel grondkerende wanden uitgevoerd.


SPATIE webdesign, Antwerpen