UTIL cv, opgericht in 2007, is een studiebureau dat streeft ontwerpers bij te staan in het ontwikkelen van uitdagende architectuur- en kunstprojecten.


In nauwe samenwerking met de ontwerpers zoeken we naar structurele oplossingen die zo dicht mogelijk bij hun concept aansluiten of het trachten te versterken. De drie bestuurders, Frans Leenaerts, Pieter Ochelen en Rolf Vansteenwegen, zijn van opleiding burgerlijk ingenieur-architect, en proberen vanuit deze achtergrond zorg te dragen voor een goede architectuur die ondersteund wordt door een heldere structuur. Zij organiseren de conceptuele uitwerking van de structuur die ontstaat in de discussie met de architecten.

UTIL heeft op dit moment tienbijkomende ingenieurs als projectingenieur in dienst, die zorgen voor de technische berekeningen in de aanbestedingsfase en de opvolging van de verschillende werven tijdens de uitvoeringsfase. Het tekenwerk wordt verdeeld over een aantal medewerkers, die allemaal een architecturale achtergrond hebben.

UTIL heeft haar kantoor in centrum Brussel en werkt van daaruit aan projecten in heel België en bij gelegenheid in heel Europa (Frankrijk, Italië, Duitsland, Zwitserland) of verder (Shangai). We verzorgen stabiliteitsstudies voor meer dan 150 ontwerpbureaus, waar we voortdurend nauw mee in contact staan om de best mogelijke oplossing te vinden.

Geregeld wordt dit engagement tastbaar via onze structurele bijdrage aan enkele winnende projecten in lokale, nationale en zelfs internationale architectuurwedstrijden.


SPATIE webdesign, Antwerpen