© LUCID
© LUCID
© LUCID
architect B-architecten
project nieuwbouw en verbouwing van twee gebouwen op een scholencampus, Dendermonde
status voltooid
periode 2016 - 2021
oppervlakte 2.409 m2 verbouwing - 8.236 m2 nieuwbouw
budget 9.400.000 €

Op de site van de scholencampus KTA Dendermonde werd een bestaand gebouw verbouwd en een nieuw gebouw bijgebouwd. 
De bovengrondse constructie van de nieuwbouw bestaat uit een betonconstructie op basis van in het zicht blijvende geprefabriceerde wanden, kolommen en balken.   Bouwkost en – tijd werden door deze keuze beperkt. De betonnen balken langs de buitenranden van het gebouw fungeren ook als slag voor de ramen.  In het midden van de bouwvolumes werden staalprofielen voorzien die minder diep onder de betonplaat hangen waardoor er ruimte vrij komt voor het tracé van de technische leidingen. Vaste betonnen kernen verzekeren de dwarse stabiliteit van het gebouw .De vloeren en het dak bestaan uit voorgespannen beton. Enkel het dak van de sportzaal kreeg een betonnen TT-vloer omwille van de grote overspanningen.Deze bouwkeuzes hebben gezorgd voor een snelle, zekere en economische bouwmethode. Gezien de slappe oppervlaktelagen werd een fundering op palen uitgevoerd.

FEBE Elements Awards, shortlisted in the category ‘Outstanding Precast’ - 2022


SPATIE webdesign, Antwerpen