alle architecten vorige architect volgende architect
architect Joachim Walgrave
project verbouwing van een pakhuis tot theaterproductiecentrum, Borgerhout
status voltooid
periode 2010 - 2014
oppervlakte 1.500 m2
budget 1.400.000 €
opdrachtgever Matterhorn vzw

Muziektheater Transparant en de theatergezelschappen Laika en De Roovers zullen voortaan een voormalig pakhuis delen in Borgerhout. Voor dit project zijn er zowel  structureel als programmatorisch 3 delen te onderscheiden.
Aan de straatzijde worden de administratieve ruimtes voorzien en wordt de bestaande staalskeletconstructie grondig gerenoveerd. De bestaande stalen IPN180 voldoen niet voor het nieuwe programma en de daarmee corresponderende lasten. Ze worden omgevormd tot onderspannen liggers waarbij door middel van bouten naspanning werd mogelijk gemaakt. Ook de bestaande stalen profielen die dienst deden als kolommen waren ontoereikend en werden verstevigd in hun zwakke richting door opgelaste T-profielen, een herinterpretatie van de kruiskolom.
In de middelste zone bevindt zich de nieuwe verticale circulatie en een groot buitenterras op de verdieping.
De stapeling van zalen en repetitielokalen werd achteraan in het gebouw ingeplant. Ze werden ondergebracht in een grote betonnen 'doos' die structureel en akoestisch volledig los staat van de rest van het gebouw en de bestaande gevels die als buitenparement behouden blijven. Deze doos werd apart gefundeerd op palen. De draagvloeren op de verdieping bestaan uit voorgespannen betonwelfsels die op de premuren rusten.


SPATIE webdesign, Antwerpen